Παρασκευή, Σεπτέμβριος 25, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

Κωδικός

Περιγραφή

Αρχείο

010

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Εντυπο Μ2

Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου

Εντυπο Μ3

Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου

Εντυπο Μ4

Δήλωση διακοπής εργασιών

Εντυπο Μ5

Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης

Εντυπο Μ6

Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης

Εντυπο 
Β409-1-99

Αίτηση (για διάφορα αιτήματα)

 

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ επί του καταβληθέντος Τέλους Επιτηδεύματος

 

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ επί της καταβληθείσας έκτακτης εφάπαξ εισφοράς

 

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κατηγορία: Έντυπα