Τρίτη, Ιούνιος 02, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

Θέμα « ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Όπως γνωρίζετε, το ασφαλιστικό στο σύνολό του, μαζί με τα εγγενή προβλήματα βιωσιμότητας που παρουσιάζει, συνιστά παράγοντα κομβικής σημασίας τόσο για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο και την διατήρηση της ισορροπίας στην αγορά και στην κοινωνία.  Δεδομένου δε ότι, το θέμα παρουσιάζει μία ιδιαίτερη δυναμική πρόσφατα, ενόψει και της εισαγωγής της νέας ρύθμισης που θα προβλέπει την δυνατότητα εξόφλησης χρεών έως και 100 δόσεις, σας παρουσιάζουμε τις κυριότερες εξελίξεις, τόσο σε ότι αφορά το ασφαλιστικό γενικότερα, όσο και το βασικό μας χώρο ασφάλισης, τον ΟΑΕΕ.

1. Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βάσης οφειλετών στα Ασφαλιστικά Ταμεία

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπογραφεί από τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και να τεθεί άμεσα σε ισχύ νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα επιλύσει το θέμα των διασταυρώσεων και των συμψηφισμών της επιστροφής φόρου με οφειλές προς τα ασφαλιστικά Ταμεία. Η νέα ΚΥΑ θα προβλέπει τη δημιουργία Βάσης Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Εισφορών στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε., εταιρεία του υπουργείου Εργασίας που είναι υπεύθυνη για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση της κοινωνικής ασφάλισης. Σε αυτή τη βάση θα καταχωρισθούν ηλεκτρονικά όλοι οι εργοδότες και οι ασφαλισμένοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές, ανεξαρτήτως αν αυτές έχουν ρυθμιστεί ή όχι. Σε συνεργασία με τα ασφαλιστικά Ταμεία θα δημιουργηθεί μηχανισμός online ενημέρωσης της βάσης αυτής, η οποία μέχρις ότου ολοκληρωθεί, θα επικαιροποιείται ανά δεκαπενθήμερο. Το Υπουργείο Οικονομικών κατά τη διαδικασία ελέγχου ύπαρξης ή μη οφειλών στα Ταμεία θα υποβάλει στην ΗΔΙΚΑ το αρχείο δικαιούχων επιστροφής φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ. Εφόσον λάβει σήμανση ότι ο δικαιούχος υπόκειται σε διαδικασία συμψηφισμού, η υπόθεση θα εκκαθαρίζεται από την αρμόδια κάθε φορά ΔΟΥ.

Συγκεκριμένα, ο υπάλληλος της εκάστοτε ΔΟΥ θα αποκτά πρόσβαση στη Βάση Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών της ΗΔΙΚΑ, θα καταχωρίζει στην εφαρμογή τον ΑΦΜ του δικαιούχου επιστροφής και θα βλέπει όλα τα στοιχεία του (είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε εταιρεία), το ποσό της οφειλής, τα Ταμεία στα οποία χρωστάει, τους λογαριασμούς IBAN στους οποίους θα κατατεθεί το παρακρατηθέν ποσό προς συμψηφισμό, την πιθανή κατανομή του ποσού σε περισσότερα ασφαλιστικά Ταμεία καθώς και το ποσό που απομένει μετά τον συμψηφισμό, για επιστροφή. Το υπουργείο Οικονομικών θα αποδίδει τα παρακρατούμενα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Ταμείων και θα αποστέλλει ημερησίως, στις αρμόδιες διευθύνσεις και την ΗΔΙΚΑ, ηλεκτρονικό αρχείο με τα αποδιδόμενα ποσά ανά ΑΦΜ. Με την καταχώριση στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ των εντολών μεταφοράς και τη διασταύρωσή τους από το ημερήσιο αρχείο του υπουργείου Οικονομικών, θα ολοκληρώνεται ο συμψηφισμός και το σύστημα της ΗΔΙΚΑ θα αφαιρεί από τις συνολικές οφειλές τα συμψηφισθέντα ποσά. Τα Ταμεία με τη σειρά τους θα ενημερώνουν τα πληροφοριακά τους συστήματα για το νέο υπόλοιπο του οφειλέτη. Όσο για τους δικαιούχους επιστροφής - οφειλέτες, αυτοί θα ενημερώνονται με τη σειρά τους, τελευταίοι, ηλεκτρονικά, μέσω του taxis.

2. Κατάρτιση νέου Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης

Το υπουργείο Εργασίας προχωράει στην «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας επιλεγμένων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», η οποία υλοποιείται από την Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση του ΕΣΠΑ και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τον προσεχή χρόνο.

Ουσιαστικά αποτελεί μια προσπάθεια για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και κωδικοποίηση του δαιδαλώδους τοπίου της κοινωνικής ασφάλισης και καταλήγει μέσω συγκεκριμένης επιστημονικής μεθοδολογίας στην κατάρτιση ενός απλού, χρηστικού και διαφανούς Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το πρώτο βήμα έγινε με την καταγραφή του συνόλου της ασφαλιστικής νομοθεσίας, μέσω της ταξινόμησης των πλαισίων των Ταμείων, ως εξής:

Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Πλήθος

Νόμων

Πλήθος Διαταγμάτων (Νομοθετικά, Προεδρικά, Κανονιστικά)

Υπουργικές Αποφάσεις

Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις Διοικητή

 

Σύνολο

Οριζόντιες Διατάξεις

138

9

201

 

348

ΙΚΑ ΕΤΑΜ

149

24

205

844

1.222

ΟΑΕΕ

72

52

289

1.279

1.692

ΕΤΑΑ

43

29

29

2

103

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

152

118

199

19

488

ΟΓΑ

66

17

110

70

263

ΕΤΕΑ

180

123

572

146

1.021

ΤΑΠΙΤ

7

7

18

0

32

ΤΠΔΥ

61

45

23

2

131

ΤΑΥΤΕΚΩ

16

64

55

1

136

ΣΥΝΟΛΟ

884

488

1.701

2.363

5.436

Επίσης συγκεντρώθηκαν 2.800 Δικαστικές Αποφάσεις και 26 Διατάξεις Κοινοτικού & Διεθνούς Δικαίου.

3. Πρόωρη συνταξιοδότηση και θεμελίωση δικαιώματος με 15ετία, οι γκρίζες ζώνες του ασφαλιστικού

Στα 360 ευρώ η βασική σύνταξη για το 2015 – Η τρόικα επιμένει στις αλλαγές και χαρακτηρίζει το ελληνικό σύστημα «γενναιόδωρο» - Το ποσοστό αναπλήρωσης από 95,7% το 2010 θα περιοριστεί στο 48,5% την περίοδο 2020 - 2060.

Στο κάδρο των αλλαγών μπαίνουν τα ειδικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύουν για χιλιάδες ασφαλισμένους οι οποίοι «κατοχύρωσαν» πρόωρη ή και πλήρη σύνταξη πριν από το 2013, αλλά και η θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης με 15ετία, ενώ «κλείδωσε» στα 360 ευρώ η βασική σύνταξη για το 2015.

Συζητείται η αύξηση του απαιτούμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από 15 έτη (4.500 ημέρες ασφάλισης ή ένσημα) σε 20 έτη (6.000 ένσημα). Η τρόικα επιμένει γι’ αυτά τα δύο θέματα και διαπιστώνει ότι το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα παραμένει «γενναιόδωρο» και ως εκ τούτου, για να αυξηθεί η βιωσιμότητά του θα πρέπει να αυξηθεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών σε σχέση με τις παροχές ή και να μειωθεί το ποσοστό αναπλήρωσης και κατά συνέπεια να συρρικνωθούν οι συνταξιοδοτικές δαπάνες. «Κλείδωσε» στα 360 ευρώ η βασική σύνταξη για το 2015, ανοικτά όμως παραμένουν δύο κομβικής σημασίας θέματα που θα καθορίσουν αφενός τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το νέο έτος, αφετέρου το ύψος των συντάξεων. Στο στόχαστρο της τρόικας μπαίνουν τα ειδικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύουν για χιλιάδες ασφαλισμένους οι οποίοι «κατοχύρωσαν» πρόωρη ή και πλήρη σύνταξη πριν από το 2013, αλλά και η θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης με 15ετία.

Τα δεκάδες «τεχνικά» θέματα που παρουσιάστηκαν στην προσπάθεια των ασφαλιστικών ταμείων να προετοιμαστούν για την εφαρμογή του νόμου 3863/2010 που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2015 και προβλέπει την καταβολή βασικής σύνταξης παράλληλα με την αναλογική φαίνεται πως μπορούν να λυθούν με εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις. Μένουν, όμως, δύο «καυτά» θέματα: Πρόκειται για την κατάργηση των ειδικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύουν για όσους «κατοχύρωσαν» δικαίωμα συνταξιοδότησης τα προηγούμενα έτη και την αύξηση του απαιτούμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από 15 έτη (4.500 ημέρες ασφάλισης ή ένσημα) σε 20 έτη (6.000 ένσημα). Η κυβέρνηση θα επιδιώξει να παραπέμψει και τις δύο αυτές αποφάσεις για την άνοιξη του 2015, με κεντρικό επιχείρημα ότι οι όποιες αλλαγές δεν θα ισχύσουν άμεσα, καθώς απαιτείται σεβασμός των λεγομένων ώριμων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Η τρόικα φαίνεται πως επιμένει και για τα δύο θέματα και επεσήμανε ότι τα πραγματικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης είναι πολύ μικρότερα από τα θεσμοθετημένα, απαιτώντας μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών. Μόνο υπό αυτήν την προϋπόθεση, άλλωστε, φαίνεται πως έκαναν αποδεκτό το αίτημα της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας να μη συζητηθούν οριζόντιες μειώσεις στις κύριες συντάξεις.

Αναγνώριση

Κεντρικό ρόλο στις σχεδιαζόμενες αλλαγές αναμένεται να διαδραματίσει η αναγνώριση μόνο των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και η κατάργηση των «κατοχυρωμένων» δικαιωμάτων, έννοια που εισήχθη στην ασφαλιστική νομοθεσία με την εξειδίκευση του νόμου 3863/2010 (νόμος Λοβέρδου - Κουτρουμάνη). Η επιλογή αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση των ειδικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, κάτι που δεν απέκλεισε η ελληνική πλευρά, στο πλαίσιο της κατάργησης των στρεβλώσεων και εσωτερικών αδικιών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Η τρόικα διαπιστώνει, επίσης, ότι, για να αυξηθεί η βιωσιμότητα του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος, θα πρέπει να βελτιωθεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών σε σχέση με τις παροχές ή και να μειωθεί το ποσοστό αναπλήρωσης και κατά συνέπεια να συρρικνωθούν οι συνταξιοδοτικές δαπάνες. Η πρόθεση της κυβέρνησης να μην πειράξει το ύψος των συντάξεων, πέρα από τις θεσμοθετημένες με τον νόμο 3863/2010 αλλαγές, φέρνει πιο κοντά την αύξηση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης από 15 έτη (4.500 ένσημα) σε 20 (6.000 ένσημα). Η αλλαγή θεωρείται δεδομένη και μένει να αποφασιστεί εάν θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση εντός του 2014 ή θα παραπεμφθεί και αυτό το θέμα για μετά τον Μάρτιο.

Οι εισηγήσεις προς τον Υπουργό Εργασίας λένε ότι πρέπει το Υπουργείο να επισπεύσει την εφαρμογή του νόμου 3863/2010 προκειμένου η μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης των συντάξεων να επιτευχθεί γρηγορότερα. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος, το ποσοστό αναπλήρωσης από 95,7% το 2010 θα περιοριστεί στο 48,5% την περίοδο 2020 - 2060, αλλά τα αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών φαίνεται πως επιβάλλουν αμεσότερες παρεμβάσεις. Και αυτό το θέμα, όμως, μπορεί να αποφασιστεί και να θεσμοθετηθεί εντός του 2015 ή και αργότερα, αφού οι όποιες αλλαγές θα προβλέπουν σίγουρα μια περίοδο προσαρμογής για τους ασφαλισμένους που πρόκειται να καταθέσουν τα χαρτιά τους τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Προβλήματα

Το ύψος της βασικής σύνταξης, όπως ξεκαθάρισε το Υπουργείο θα παραμείνει το 2015 στα 360 ευρώ, ενώ σύμφωνα με ότι φαίνεται, τα κατώτατα όρια σύνταξης θα υπολογίζονται με βάση το ημερομίσθιο που υπολογίζονται όλες οι συνταξιοδοτικές παροχές, ήτοι τα 33,56 ευρώ και όχι τα 26,18 ευρώ που προέκυψαν μετά την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6/2012 που επέβαλε τη μείωση του κατώτατου μισθού. Στο θέμα των ανασφάλιστων υπερηλίκων και των ασφαλισμένων που δεν συμπληρώνουν τα 4.500 ένσημα, θα υπερισχύσει ο μεταγενέστερος νόμος 4093 του 2012, που προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο από αυτό που έχει τεθεί στο άρθρο 2 του 3863.

Τέλος, μια σειρά ειδικών θεμάτων, όπως για παράδειγμα τα θέματα της διαδοχικής ασφάλισης, των συντάξεων αναπηρίας, αλλά και των συντάξεων χηρείας που λαμβάνουν οι επιζώντες σύζυγοι, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της επιτροπής, μπορούν να λυθούν με εγκυκλίους, χωρίς να απαιτείται νέα νομοθετική παρέμβαση.

4. Σύσταση Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων

Το βασικότερο πλεονέκτημα για τις εταιρείες που θα μπουν στο «Λευκό Μητρώο» είναι ότι θα προτιμώνται σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, για να συμμετάσχουν σε προγράμματα απασχόλησης που θα εκπονεί στο εξής ο ΟΑΕΔ. Για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο «Λευκό Μητρώο» θα πρέπει να μην έχει πραγματοποιήσει καμία παραβίαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Την ίδια στιγμή το υπουργείο Εργασίας ψάχνει τρόπους για να διορθώσει τη διάταξη για την επιβολή προστίμων, 10.550 ευρώ ανά περίπτωση, όταν εντοπίζονται εργαζόμενοι που δουλεύουν ανασφάλιστοι σε επιχειρήσεις.

Επιπλέον, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας ετοιμάζουν διάταξη που συμπεριλαμβάνει και τους ελέγχους που πραγματοποιεί η οικονομική αστυνομία στις επιχειρήσεις γενικότερα. Σε μια τέτοια περίπτωση, που τα κλιμάκια της οικονομικής

αστυνομίας θα εντοπίσουν παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, θα πρέπει να στείλουν την υπόθεση στο ΣΕΠΕ και οι επιθεωρητές εργασίας να αναλάβουν δράση.

Μόνο τότε το πρόστιμο των 10.550 ευρώ ανά περίπτωση ανασφάλιστου εργαζόμενου, θα έχει ισχύ. Ουσιαστικά θα υπάρξει μια ενιαία Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις βελτιώσεις στον τρόπο επιβολής προστίμων για αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία. Στόχος είναι να αλλάξει εντελώς το μοντέλο επιβολής προστίμων και πλέον οι χρηματικές κυρώσεις που θα επιβάλλονται θα αφορούν την επιχείρηση στο σημείο που βρέθηκε η παράβαση και όχι το σύνολο της εταιρίας.

5. Σύνταξη από ΟΑΕΕ με εξόφληση οφειλών

Σε έως 40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις που θα παρακρατούνται από τη σύνταξή τους, θα μπορούν να εξοφλούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που έχουν διαδοχική ασφάλιση και πρόκειται να καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης.

Βασική προϋπόθεση είναι το χρέος να μην ξεπερνά τα 20.000 ευρώ.

Με εγκύκλιό του, ο ΟΑΕΕ καθορίζει τον τρόπο αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών όσων έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, προκειμένου να λάβουν σύνταξη.

Στην περίπτωση που η οφειλή δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, τότε η εξόφλησή της θα μπορεί να γίνει με 40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις που θα παρακρατούνται από τη σύνταξη του οφειλέτη.

Αν όμως το ποσό της οφειλής είναι υψηλότερο των 20.000 ευρώ, για να εκδοθεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης και συνεπώς να ξεκινήσει η διαδικασία απονομής της σύνταξης, θα πρέπει πρώτα ο οφειλέτης να εξοφλήσει το μέρος εκείνο της οφειλής, πάνω από το συγκεκριμένο όριο.

Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ, είτε με δίμηνη καταβολή των δόσεων που θα προκύπτουν. Μόνο τότε θα μπορεί να απονεμηθεί η σύνταξη στον δικαιούχο με παρακράτηση των 40 δόσεων για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής.

6. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των Ασφαλιστικών Ταμείων

Δεδομένου ότι, τόσο η θέση των ασφαλιστικών Ταμείων γενικότερα όσο και ειδικότερα του ΟΑΕΕ ενδιαφέρουν το σύνολο του εμπορικού κόσμου της χώρας, η συλλογή και η αποτύπωση των στατιστικών στοιχείων ως προς τις εξελίξεις του Ταμείου μας έχουν ιδιαίτερη σημασία για όλους μας, καθώς αποτελούν οδηγό για τις μελλοντικές του προοπτικές.  Η συλλογή, η γνώση και η επεξεργασία αυτών των στοιχείων, που δημοσιεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τόσο από κυβερνητικές πηγές όσο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας επιτρέπει να έχουμε αντίληψη της πραγματικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει κυρίως ο ΟΑΕΕ καθώς και των προοπτικών που διαμορφώνονται, μέσα στο παρόν δυσοίωνο περιβάλλον, για την μελλοντική του επιβίωση.

Πιο αναλυτικά:

6.α: Στοιχεία ρυθμίσεων του Ν. 4152/2013 στον ΟΑΕΕ –  έως 10/10/2014

 • Το 57,5% των οφειλετών του ΟΑΕΕ, που αποφάσισαν να ρυθμίσουν σε 12 δόσεις τις «φρέσκες» οφειλές τους, σταμάτησε να πληρώνει και τέθηκε εκτός ρύθμισης.
 • Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΕ, έως και τις 10 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, 49.641 οφειλέτες μπήκαν στην «πάγια» ρύθμιση για 196,2 εκ. ευρώ, αλλά στην πορεία οι 28.561 από αυτούς (ποσοστό 57,5%) «έχασαν» τη ρύθμιση, με αποτέλεσμα οφειλές ύψους 126,3 εκ. ευρώ να μείνουν στον αέρα και μόνο 21.080 εξακολουθούν να πληρώνουν δόσεις έναντι ρυθμισμένων οφειλών 69,9 εκ. ευρώ.
 • «Εκτός ρύθμισης» έχει μείνει, τέλος, και το 47,3% των οφειλετών (20.415 σε σύνολο 43.185) που είχαν μπει στη ρύθμιση σε 48 δόσεις (Ρύθμιση «Νέα Αρχή»).

Πίνακας 1: Στατιστικά στοιχεία ρυθμίσεων του Ν. 4152/2013 στον ΟΑΕΕ, από την έναρξη ισχύος της έως και τις 10/10/2014  (ποσά σε €)

Ρύθμιση: «ΝέαΑρχή»

12/09/2014

19/9/2014

26/9/2014

03/10/2014

10/10/2014

Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

343.561.085,57 €

344.507.626,64 €

345.541.905,95 €

346.389.218,71 €

346.942.321,02 €

Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

160.132.098,42 €

161.070.231,90 €

157.587.393,81 €

158.407.635,61 €

147.012.510,74 €

Πλήθος ρυθμίσεων

24.193

24.320

23.944

24.071

22.770

Εφάπαξ εξόφληση

28.234.692,38 €

28.376.306,29 €

28.517.469,92 €

28.610.702,60 €

28.639.840,57 €

Εξόφληση μέσω δόσεων

34.661.713,43 €

34.690.878,06 €

34.721.103,34 €

36.616.238,02 €

37.565.630,08 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014

13.206.733,15 €

13.244.728,29 €

12.669.394,10 €

10.836.563,30 €

8.770.847,53 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015

37.901.668,50 €

38.202.836,81 €

37.192.225,73 €

37.465.914,36 €

34.099.133,11 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2016

36.179.241,08 €

36.470.828,94 €

35.484.486,72 €

35.749.841,18 €

32.456.654,51 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2017

18.247.368,76 €

18.397.796,27 €

17.898.955,62 €

18.037.140,19 €

16.400.580,72 €

Απώλειες (πλήθος)

18.453

18.455

19.007

19.011

20.415

Απώλειες (€)

183.428.987,15 €

183.437.394,74 €

187.954.512,14 €

187.981.583,10 €

199.929.810,28 €

«Πάγια Ρύθμιση»

12/09/2014

19/9/2014

26/9/2014

03/10/2014

10/10/2014

Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

188.414.848,87 €

191.052.318,12 €

193.545.822,79 €

193.830.151,95 €

196.159.918,17 €

Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

82.873.782,31 €

85.495.160,54 €

85.408.394,36 €

85.582.476,04 €

69.880.977,91 €

Πλήθος ρυθμίσεων

23.934 

24.396 

24.270 

23.903 

21.080

Εφάπαξ εξόφληση

14.724.578,61 €

14.927.105,39 €

15.100.360,80 €

15.307.506,16 €

15.508.399,86 €

Εξόφληση μέσω δόσεων

41.698.357,43 €

41.914.350,49 €

42.120.734,01 €

45.514.237,36 €

46.215.978,42 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014

20.749.770,47 €

21.138.879,41 €

20.338.930,13 €

17.278.525,37 €

12.068.837,81 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015

24.073.292,79 €

25.924.200,84 €

26.926.516,88 €

28.413.320,34 €

20.967.745,70 €

Απώλειες (πλήθος)

24.666 

24.671 

25.261 

25.282 

28.561

Απώλειες (€)

105.541.066,56 €

105.557.157,58 €

108.137.428,43 €

108.247.675,91 €

126.278.940,26 €

Πίνακας 2: Στατιστικά στοιχεία ρυθμίσεων του Ν. 4152/2013 στον ΟΑΕΕ,

μόνο κατά τη διάρκεια του 2014 (ποσά σε €)

Ρύθμιση: «Νέα Αρχή»

12/09/2014

19/9/2014

26/9/2014

03/10/2014

10/10/2014

Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

111.944.183,69 €

112.980.451,27 €

114.043.439,96 €

114.954.672,24 €

115.657.695,99 €

Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

71.739.987,56 €

72.767.847,55 €

70.954.952,29 €

71.847.353,03 €

65.464.135,07 €

Πλήθος ρυθμίσεων

11.314

11.451

11.283

11.429

10.706

Εφάπαξ εξόφληση

9.974.266,23 €

10.115.880,14 €

10.257.043,77 €

10.350.276,45 €

10.379.414,42 €

Εξόφληση μέσω δόσεων

8.603.024,43 €

8.632.189,06 €

8.662.203,39 €

9.458.082,23 €

10.002.535,94 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014

6.698.301,40 €

6.745.281,79 €

6.373.575,72 €

5.641.395,32 €

4.395.411,70 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015

19.226.441,65 €

19.546.640,52 €

18.985.673,82 €

19.273.881,16 €

17.254.841,96 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2016

18.334.998,09 €

18.644.408,73 €

18.091.096,69 €

18.370.095,65 €

16.388.409,27 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2017

9.273.467,50 €

9.432.202,40 €

9.149.494,14 €

9.294.131,74 €

8.308.607,56 €

Απώλειες (πλήθος)

4.144

4.146

4.494

4.497

5.355

Απώλειες (€)

40.204.196,13 €

40.212.603,72 €

43.088.487,67 €

43.107.319,21 €

50.193.560,92 €

«Πάγια Ρύθμιση»

12/09/2014

19/9/2014

26/9/2014

03/10/2014

10/10/2014

Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

125.604.853,02 €

128.257.650,42 €

130.762.599,89 €

132.790.842,68 €

135.357.401,87 €

Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

64.461.682,39 €

67.102.157,41 €

67.361.697,04 €

69.287.736,29 €

54.917.213,81 €

Πλήθος ρυθμίσεων

16.878 

17.345 

17.352 

17.712 

15.431 

Εφάπαξ εξόφληση

9.531.373,62 €

9.733.900,44 €

9.907.155,87 €

10.114.301,22 €

10.315.194,87 €

Εξόφληση μέσω δόσεων

20.261.038,16 €

20.477.031,18 €

20.682.705,02 €

23.182.713,72 €

23.780.516,59 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014

17.730.097,86 €

18.124.327,12 €

17.427.306,73 €

15.262.754,21 €

10.377.265,61 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015

24.073.292,79 €

25.924.200,84 €

26.926.516,88 €

28.413.320,34 €

20.967.745,70 €

Απώλειες (πλήθος)

11.208 

11.212 

11.671 

11.689 

14.548 

Απώλειες (€)

61.143.170,63 €

61.155.493,01 €

63.400.902,85 €

63.503.106,39 €

80.440.188,06 €

6.β: Στοιχεία ΚΕΑΟ για εισπράξεις από τις ρυθμίσεις «Νέας Αρχής» & «Πάγιας»

 • Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τετραμήνου, 3.292 οφειλέτες με χρέη που προσεγγίζουν τα 378,7 εκ. ευρώ, έπαψαν να είναι συνεπείς με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις (πληρωμή δόσεων).
 • Η παραπάνω τάση αποδίδεται στην επικείμενη θεσμοθέτηση ευνοϊκής ρύθμισης, η οποία προβλέπει εξόφληση οφειλών έως και 100 δόσεις.
 • Μόνο για το Σεπτέμβριο έχασαν τη ρύθμιση 940 οφειλέτες στερώντας από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, έσοδα της τάξης των 74,9 εκ. ευρώ.
 • Η εκροή οφειλετών που επέλεξαν να ενταχθούν σε μία ή και στις δύο ρυθμίσεις «Νέας Αρχής» και «Πάγιας» που υφίστανται  από τον Ιούλιο του 2013, είναι συνεχής και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές αποδίδεται τόσο σε πραγματική αδυναμία πληρωμής, όσο και στην αναμονή για τη νέα βελτιωμένη ρύθμιση εξόφλησης χρεών  έως και 100 δόσεις.
 • Κατά το Σεπτέμβριο, τα έσοδα τόσο από τη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» όσο και από την «Πάγια», ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 17.736.411 ευρώ.
 • Όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στις υφιστάμενες ρυθμίσεις αναμένεται να τύχουν καλύτερης μεταχείρισης σε σχέση με εκείνους που θα ενταχθούν κατευθείαν στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση, ενώ θα υπάρξουν αυστηρότατες κυρώσεις για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και δεν το πράττουν.
 • Σύμφωνα με το ΚΕΑΟ, κατά τον προηγούμενο μήνα, ελήφθησαν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για ποσά συνολικής οφειλής 357,03 εκ. ευρώ, ενώ πιο αναλυτικά, το Κέντρο προχώρησε σε κατασχέσεις εις χείρας τρίτου, για 18.662 περιπτώσεις, ενώ έγιναν 1.198 παραγγελίες κατάσχεσης κινητών και ακινήτων και προχώρησε η διαδικασία για 162 κατασχέσεις ακινήτων και 17 κατασχέσεις κινητής περιουσίας.
 • Ειδικά για τις περιπτώσεις που οφειλέτες απώλεσαν τη ρύθμιση, τα στοιχεία του ΚΕΑΟ δείχνουν ότι κινήθηκε η διαδικασία κατασχέσεων εις χείρας τρίτου, σε 3.648 περιπτώσεις, ενώ έγιναν 315 παραγγελίες κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας. Παράλληλα, προχώρησε η διαδικασία για 22 κατασχέσεις ακινήτων και 6 κατασχέσεις κινητής περιουσίας, όπως επίσης και 3 αναγγελίες για πλειστηριασμούς.
 • Η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης λαμβάνει χώρα με αργούς ρυθμούς και αφορά κυρίως μεγαλοοφειλέτες.
  • Κατά τη διάρκεια του Α΄ Επταμήνου του 2014 τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ έχουν αυξηθεί οριακά, εν συγκρίσει με το αντίστοιχο διάστημα του 2013.
  • Σύμφωνα με τις προβολές του Υπουργείου Εργασίας για όλο το 2014, επίσης οριακά θα ξεπεράσουν οι ασφαλιστικές εισφορές το επίπεδο των 1,2 δις ευρώ, που έφτασαν πέρσι.
  • Το πλήθος των συντάξεων που ΟΑΕΕ έχει αυξηθεί κατά 4% κατά την περίοδο 2013-2014.
  • Αυτό σημαίνει πως ο ΟΑΕΕ χρειάζεται τουλάχιστον τα ίδια, αν όχι λίγο παραπάνω, συνολικά έσοδα (2,6 δις ευρώ: 1,2 δις ασφαλιστικές εισφορές + 1,1 δις από κρατική χρηματοδότηση + 300 εκ. ευρώ που πρέπει να εξοικονομηθούν από κάποιο άλλο κονδύλι) σε σχέση με πέρυσι, για να συνεχίσει να πληρώνει τις συντάξεις κανονικά μέχρι το τέλος του 2014.
  • Ο ΟΑΕΕ αντιμετωπίζει έντονο οικονομικό  πρόβλημα, καθώς στο οκτάμηνο έχει απορροφήσει το 88,8% των συνολικών ετήσιων πιστώσεών του (710 εκ. από τα 800 που προβλέπεται να λάβει ως επιχορήγηση για ολόκληρο το έτος, ενώ το ΙΚΑ έχει απορροφήσει περίπου το 74,1% και ο ΟΓΑ το 73,8%) και σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα χρειαστεί 800 εκ. ευρώ, καθώς εκτιμάται ότι τον Οκτώβριο τα έσοδα θα μειωθούν περαιτέρω, λόγω και των αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων των ελεύθερων επαγγελματιών προς την εφορία.
  • Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο ΟΑΕΕ διαθέτει 776.906 άμεσα ασφαλισμένους, εκ των οποίων οι 659.000 χρωστάνε κάποιο ποσό.
  • Συνολικά, εκτιμάται ότι στο χαρτοφυλάκιο οφειλετών του ΟΑΕΕ βρίσκονται 391.647 επιτηδευματίες με οφειλή άνω των 5.000 ευρώ, με το συνολικό ύψος οφειλής να ανέρχεται  στα 9,7 δις ευρώ, με το συνολικό ενεργό χρέος, αυτό που μπορεί να εισπραχθεί, υπολογίζεται στα 6,5 δις  ευρώ. Επίσης έχουν καταγραφεί 155.880 οφειλέτες με ύψος οφειλής μεταξύ 15.001 και 59.999 ευρώ.

Πίνακας 3: Στοιχεία ΚΕΑΟ για εισπράξεις από τις ρυθμίσεις «Νέας Αρχής» και «Πάγιας»

Ρύθμιση: «ΝέαΑρχή»

ΙΚΑ

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ

Σύνολο (1)

Κύρια Οφειλή

2.595.684 €

347.638 €

210.870 €

0 €

3.154.192 €

4.605.194 €

Πρόσθετα Τέλη

1.335.561 €

59.746 €

55.695 €

0 €

1.451.002 €

«Πάγια Ρύθμιση»

ΙΚΑ

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ

Σύνολο (2)

Κύρια Οφειλή

10.301.827 €

955.813 €

49.484 €

0 €

11.307.124 €

13.131.217 €

Πρόσθετα Τέλη

1.791.422 €

30.082 €

2.589 €

0 €

1.824.093 €

Πηγή: Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)

Σύνολο (1) + (2) = 17.736.411 €

 

6.γ)  Στοιχεία για έσοδα ΟΑΕΕ από ασφαλιστικές εισφορές

6.δ)  Στοιχεία για οφειλές σε  ΟΑΕΕ

Κατηγορία: Ανακοινώσεις